Arç blanc

10,00

L’arç blanc (Crataegus monogyna) és un arbret o arbust de la família de les rosàcies molt comú en el clima mediterrani.

Descripció

Aquest arbust espinós pot arribar a atènyer uns 10 metres d’alt però normalment no passa de 5 metres. Quant als seus òrgans vegetatius, l’arrel és axonomorfa, com en totes les dicotiledònies amb un eix principal més desenvolupat que els laterals o secundaris. Té les branques o tiges llenyoses molt espinoses, de tall erecte i amb l’escorça grisenca; als nostres boscos no sol tenir una capçada massa densa.