Saüc

10,00

El saüc és un arbret o arbust que apareix en riberes de rius, també en hortes i llogarets, sobre sòls rics en nitrogen.

Descripció

Aquesta espècie és molt apropiada per a ambients agrícoles, hortícoles o fins i tot urbans, aquest arbret viu bé en un petit jardí. El fruit és comestible i serveix per fer vi La flor, d’olor dolça, és melífera, medicinal i serveix per fer xampany El saüc en floració és molt bonic Quan dóna collita atrau ocells frugívors; com el tord o la merla; i també a mamífers com la guineu, el teixó o el ratolí de bosc.