Skip to content

Que fem

ARBA Litoral ens dediquem a la conservació i la restauració dels hàbitats naturals; boscosos, arbustius, herbacis i aquàtics; del Sistema Litoral Català.

Aquest territori acull una altíssima biodiversitat fruit de la seva situació geogràfica dins la conca mediterrània: dues petites serralades que han protegit dues estretes planes fèrtils durant grans cambis climàtics durant l’era prehistòrica. De manera que s’hi han refugiat tant espècies d’orígen iberoafricà com eurosiberià.

No obstant, aquesta regió ha suportat al llarg de la història de la humanitat una de les densitats demogràfiques i un índex de transformació del paisatge dels més elevats del nostre país, cosa que ha portat molts ecosistemes; i per tant les espècies que acullen; a les portes de l’extinció.

Davant un escenari internacional d’extinció massiva d’espècies silvestres, de cambi climàtic, inestabilitat econòmica, pèrdua de patrimoni cultural o històric, conflictes armats, crisi energètica i ecològica, des d’ARBA estem lluitant a nivell local per construïr un paisatge resilient i sostenible.

Creiem en el concepte d’un mosaïc en el qual els elements salvatges, agrícoles i urbans s’integren formant una mateixa unitat, i que sols així podran les generacions futures gestionar i alhora conservar recursos naturals.

Segons les circunstàncies de cada projecte desenvolupem estratègies per aconseguir aquests objectius:

  • Investigació de les comunitats vegetals existents i la seva successió ecològica.
  • Acotament d’hàbitats herbacis en regeneració.
  • Recol·lecció i sembra directa de glans sota màquia arbustiva.
  • Conreu i plantació d’espècies vegetals autòctones del Garraf i el Penedès.
  • Selecció forestal i control de plantes exòtiques amb conducta invasora.
  • Mitigació d’impactes ambientals negatius com ara vessaments contaminants o incendis.
  • Seguiment i foment de poblacions faunístiques.
  • Defensa del territori i del nostre Patrimoni Natural i Històric.
  • Educació ambiental mitjançant tallers i xerrades.

Projectes

Sembres

Plantacions

Fauna

Tallers

Xerrades

 

 

Viver forestal d’ARBA a la Fita del Terme

 

 

Quercus canariensis als laberints de Les Bassetes.

 

 

ARBA amb Entitats pel Clima del Garraf defensant el Delta del Llobregat durant la manifestació nacional contra l’ampliació de l’aeroport.