Skip to content

Fauna

Instal·lació de caixa refugi per a micromamífers

Als ecosistemes madurs i ben conservats, la fauna s’aixopluga en cavitats que formen els grans arbres morts o moribunds….

Quan l’hàbitat és juvenil o es troba molt degradat, aquests refugis naturals són molt escassos, cosa que afecta a la densitat i diversitat de fauna que hi pot sobreviure.

A les nostres mans rau el poder de crear i posar al lloc adequat  instal·lacions especialment dissenyades per a servir de cau a cada bestiola.

La Bassa de la Fita del Terme

Aquesta instal·lació compleix diferents funcions dins aquesta finca particular que custodiem:

Hàbitat per fauna aquàtica vulnerable o amenaçada (com els anfibis).
Conreu de plantes aquàtiques igualment amenaçades a la Conca del Foix.
– Hàbitat per a flora i fauna rupícola.
Abeurador per ocells, mamífers i insectes.
– Dipòsit d’aigua verda fertilitzada per regar el viver forestal.
– Producció de matèria orgànica pel compostador forestal

Als ocells els encanta la nostra bassa!

Seguiment de fauna amb càmera trampa.

Per tal de conèixer l’estat de les poblacions faunístiques i la seva conducta.

Genetes (Genetta genetta)

Capturades a dos punts del Baix Foix; un a una omeda i l’altre a un bosc mixt de màquia, alzina i roure; mentre fan la seva cacera nocturna.

La geneta és l’únic carnívor europeu de la familia dels vivèrrids, tots els seus parents viuen a l’Àfrica i l’Asia. És molt territorial i una àgil caçadora solitària.

La fagina (Martes foina).

Ha detectat la nostra càmera i ha decidit tafanejar-la.

Com tots els mustèlids, la fagina no pot evitar d’investigar i remenar tot!

La fagina viu a tota clase de boscos i màquies arbustives de la conca mediterrània.

En canvi la seva cosina la marta prefereix els boscos boreals del nord o els subalpins a les muntanyes del sud d’Europa.

Cadell de guineu (Vulpes vulpes).

A una pineda de pinassa als Ports de Besseit.

Les guineus rojes són cànids de conducta omnívora i oportunista esteses per molts dels hàbitats de tota Euràsia.

Guineu bebent aigua a una bassa natural.

Guineu adulta (Vulpes vulpes).

Descansant dins una avetosa al Pirineu aragonès.

Gat fer (Felys sylvestris).

Que podeu comparar de mida amb la guineu.

Aquest depredador indòmit es troba cada cop més amenaçat al nostre territori.

Senglars (Sus scrofa).

Prenent un bany de fang a la seva bassa

Cabirol (Capreolus capreolus) a una roureda.

Aquest cèrvid va arribar a extingir-se al sistema litoral català, però darrerament la seva població s’està recuperant.