Skip to content

Plantacions

Fem plantaciones allà on podem, finques privades o públiques com a la darrera rovira de Cubelles, les Bassetes. Si voleu col·laborar amb nosaltres d’una manera o una altra segur que ens anirà be. Darrerament som molt conceentrats en el nou viver i el projecte de les Bassetes.

Plantació en laberint

Basant-nos en la successió forestal de herbassar al bardissa, i d’allí a bosc caducifoli, hem desenvolupat aquest mètode.

Consisteix a retallar passadissos a la bardissa (comunitat subarbustiva densa dominada per Rubus ulmifolius, l’esbarzer) i plantar-hi petits roures criats en viver. L’esbarzer, retallada periòdicament en forma de tanca durant els primers anys, proporciona protecció, ombra, fullaraca i un microclima humit als arbres mentre són joves. Quan aquests creixen, la dominen fins desplaçar-la.

Aquest mètode economitza regs i treball en comparació amb la plantació tradicional a camp obert, la qual requereix grans esforços per protegir, regar i birbar. I a més no té en compte la successió forestal, pretenent crear arbredes en sòls molt degradats, ocupats temporalment per comunitats herbàcies, o pitjor, causant l’impacte de desbrossar arbustos en sòls a mig regenerar.

La plantació a Laberint respecta la mesura del possible l’estructura del sòl i la biodiversitat de la bardissa, habitat per moltes aus insectívores.

Amb aquest mètode podem convertir progressivament tanques de bardissa en tanques de roure (o de freixe i om) a molt baix cost, contribuint així a recuperar un paisatge en mosaic més sostenible que l’actual desert de monocultius.