Skip to content

Tallers

Propostes d’Educació ambiental

Cap projecte de restauració ambiental no pot considerar-se complert si manca de programes de sensibilització i divulgació d’aquell patrimoni natural que es vol conservar. Ja que només així es pot garantir que les generacions futures comprenguin i respectin el valor que té la natura, i només així haurà tingut sentit tot l’esforç en reintroduir aquelles espècies que s’havien extint.

Per aquest motiu des d’ARBA no només actuem al territori, sinó que des de fa anys oferim sessions d’educació ambiental.

En definitiva, estem disposats i preparats per divulgar el valor del nostre ecosistema, i per això ara us oferim també a vosaltres l’oportunitat de fer amb nosaltres algun d’aquests tallers; via online els que esteu lluny; o in situ els hi sou o  voleu desplaçar-vos fins al litoral català.

Entre les temàtiques que volem tractar, es compten la divulgació dels nostres mètodes de restauració ambiental i les matèries de ciència bàsica (ecologia, zoologia, botànica, geologia, etc) aplicades a exemples del nostre entorn proper. 

També podem tractar alguns aspectes de restauració de patrimoni històric quan es tracta d’ elements arquitectònics molt ben integrats en l’entorn natural

Advertim que: la celebració d’actes massius de qualsevol mena al medi natural sempre tindrà risc de causar danys irreparables a la fauna i a la flora, per aquesta raó; minimitzar l’impacte ecològic de les nostres actuacions; els tallers presencials tenen un aforament limitat.

Per veure documents fes clic

          ↓                     ↓

Tallers presencials Educació ambiental

Educació ambiental online