Skip to content

Projectes

Projecte de Restauració Ambiental de Les Bassetes

LES BASSETES

Projecte de Custòdia de Territori per a la Restauració Ambiental i el foment de diversitat florística i faunística al terreny municipal de Les Bassetes

A Les Bassetes hi trobem un dels darrers fragments de bosc de ribera del Baix Foix; concretament l’últim nucli reproductor de roureda litoral catalana (Quercetum ilicis cerrioidae) de Cubelles.

ARBA Litoral; mitjançant un conveni de custòdia de territori amb l’Ajuntament de Cubelles; està restaurant aquest hàbitat singular i amenaçat.

Aquesta restauració ambiental s’ha efectuat amb la Tècnica de Plantació en Laberint, elaborada per ARBA i basada en l’estudi de successió ecològica de bardissa cap a bosc caducifoli.

 Les Bassetes serà un bosc municipal i el cor del Corredor Ecològic del Foix, que connectarà espais naturals martins amb els de la serra a travès de la plana conreada i urbanitzada.