Skip to content

Projectes

Projecte de Restauració Ambiental de Les Bassetes

LES BASSETES

Projecte de Custòdia de Territori per a la Restauració Ambiental i el foment de diversitat florística i faunística al terreny municipal de Les Bassetes

A Les Bassetes hi trobem un dels darrers fragments de bosc de ribera del Baix Foix; concretament l’últim nucli reproductor de roureda litoral catalana (Quercetum ilicis cerrioidae) de Cubelles.

ARBA Litoral; mitjançant un conveni de custòdia de territori amb l’Ajuntament de Cubelles; està restaurant aquest hàbitat singular i amenaçat situat al sud de la Plana del Ricreu (ubicació)

Aquesta restauració ambiental s’ha efectuat amb la Tècnica de Plantació en Laberint, elaborada per ARBA i basada en l’estudi de successió ecològica de bardissa cap a bosc caducifoli.

 Les Bassetes serà un bosc municipal i el cor del Corredor Ecològic del Foix, que connectarà espais naturals martins amb els de la serra a travès de la plana conreada i urbanitzada.

La totalitat de poblacions de roureda litoral sobre plana sedimentària que hem trobat al sud del Llobregat es troben fragmentades i amenaçades pel creixement urbanístic.

A Cubelles, la Rovira de Les Bassetes amb 27 peus adults de roure i un grup de murtes centenàries representa el darrer nucli reproductor d’aquesta comunitat vegetal supervivent d’èpoques prehistòriques.

L’objectiu de la custodia d’aquest terreny municipal és conservar aquesta roureda ubicada a la riba del riu Foix i fomentar la regeneració d’aquest hàbitat mitjançant actuacions de millora florística i faunística a la plana del voltant.

ARBA Litoral us convida a conèixer els darrers boscos caducifolis del Baix Foix recorrent aquests itineraris:

____________________________________________________________________________